Diagrames 1 - 10

Diagrama Núm. 1 - Blanques juguen i guanyen (Combinació de mat i destrucció de l'enroc)
Diagrama Núm. 2
- Blanques juguen i guanyen (Atac doble i intercepció)
Diagrama Núm. 3
- Blanques juguen i guanyen (Combinació de mat)
Diagrama Núm. 4
- Blanques juguen i guanyen (Desviació)
Diagrama Núm. 5
- Negres juguen i guanyen (Combinació de mat i destrucció de l'enroc)
Diagrama Núm. 6
- Blanques juguen i guanyen (Combinació de mat)
Diagrama Núm. 7
- Blanques juguen i guanyen (Rei tancat)
Diagrama Núm. 8
- Blanques juguen i guanyen (Intercepció)
Diagrama Núm. 9
- Negres juguen i guanyen (Combinació de mat i destrucció de l'enroc)
Diagrama Núm. 10
- Blanques juguen i guanyen (Atzucac)

El problema Immortal