Diagrama Núm. 19

BLANQUES JUGUEN

En la posició del diagrama les blanques van jugar 1. Ce7+. Va ser aquesta una bona decisió? Expliqui el perquè.

2 comentaris:

Matgala ha dit...

Després de Ce7+, el blanc deixa de defensar el peó d'e3, i un cop el rei surt de l'escac, el negre amenaça Dxe3.

Em sembla millor 1. Ce5. Amenaça la dama negra. Però també amenaça Ce7, seguit de Cxf7 mat. El negre ha d'entregar la dama, per força.

Si per exemple, 1. ... exd5 2. Cxd3 Txc8 3. Txc8, i el blanc té qualitat de més, a part d'una torre a vuitena, que fa que tingui problemes per treure el rei.

CER ha dit...

26 de desembre de 2007

Matgala ha donat un altre cop amb la solució. Tal com ha esmentat, no fou una bona decisió.

En els escacs, l'ordre de les jugades és molt important; per això, sempre que calculem una combinació hem de pensar què passaria si es canviés l'ordre de les jugades.
En el cas de l'exercici plantejat, tendim a pensar que un escac sempre ens permet rectificar el curs dels esdeveniments. Desafortunadament, no és aquest el cas. Recordi doncs, que UN ESCACS NO ÉS SEMPRE UNA BONA JUGADA.

La continuació correcta en aquest cas és la següent:

1. Ce5!

El negre per la dama o se li dóna mat.
No obstant això, en cas de 1. Ce7+, 1. ... Rh8 2. Ce5 Dxe3+ 3. Rh1 g6 i ja no existeix el mat.

1. ... Dd2

El negre no té perquè conservar la dama: 1. ... Cxd5 2. Cxd3 Txc8 3. Txc8 guanyant.

2. Ce7+

Ara l'escac sí que és una bona jugada.

2. ... Rh8
3. Cxf7
mat

Cordialment,

CER


El problema Immortal