Diagrames 11 - 20

Diagrama Núm. 11 - Negres juguen
Diagrama Núm. 12 - Blanques juguen i guanyen (Peó passat)
Diagrama Núm. 13 - Negres juguen i fan taules (Oposició)
Diagrama Núm. 14 - Blanques juguen
Diagrama Núm. 15 - Negres juguen i guanyen (Rei tancat)
Diagrama Núm. 16 - Blanques juguen i fan taules (Ofegat)
Diagrama Núm. 17 - Blanques juguen i guanyen (Rei mal protegit)
Diagrama Núm. 18 - Blanques juguen i guanyen (Intercepció)
Diagrama Núm. 19 - Blanques juguen
Diagrama Núm. 20 - Blanques juguen i guanyen (Triangulació)

El problema Immortal